Bloc dels Pescadors

— Episodi 04: Hivern

Arriba l’hivern i es comencen a succeir les reunions a tres bandes entre tècnics del Pla de Barris i arquitectes, tècnics de Patrimoni i veïns del Bloc dels Pescadors. Els arquitectes, per la seva banda, finalitzen la diagnosi i l’estudi històric de l’edifici, i l’expliquen en una reunió als mateixos veïns que veuen com, tot i les incerteses econòmiques, el procés de mediació segueix el seu curs.

— Extensions de l’episodi

L’arquitecte Coderch

José Antonio Coderch i Sentmenat va ser un reputat arquitecte que cap els anys 40, conjuntament amb el seu soci Manuel Valls, van començar a construir edificis de tota mena i tamany. El seu domini del llenguatge modern perfectament barrejat amb els criteris arquitectònics propis de la climatologia mediterrània, el va fer ser considerat un dels responsables de l’obertura de l’arquitectura catalana i espanyola de postguerra als corrents contemporanis internacionals.

L'arquitecte Coderch

Coderch va ser un ferm enemic de l’arquitectura espectacle i una personalitat incòmoda pel sector més progressista de l’època donada la seva orientació política conservadora i els seus conviccions morals i ètiques que reflexà al següent text que va titular “No son genios lo que necesitamos ahora”.

L’arxiu Coderch

A l’Escola d’Arquitectura del Vallés (UPS) es troba el seu arxiu, un espai de consulta especialitzada a on es poden trobar gran quantitat de plànols i fotografies originals que es conserven del seus projectes.

L'arxiu Coderch

— Episodis emessos


— Emissió del següent episodi: properament


2011-2014 Bloc dels Pescadors - Cosmopolilla Prod. | llicència BY-NC-SA de Creative Commons | SPIP by Permanent